Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy.

2. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie. Jeśli wada wyszła na jaw później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.  

3. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.  

4. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki. Nie więcej niż koszt wysyłki Pocztą Polską.

5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.  

6. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.  

7. W przypadku Towaru, objętego gwarancją dystrybutora lub producenta, Klient może reklamować produkt posiadający wady:  

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji. W takich okolicznościach Klient obowiązany jest dokonać reklamacji bezpośrednio do gwaranta, Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym złożoną reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sprzedawcy.  

b) korzystając z uprawnień przysługujących Klientowi wobec Sprzedawcy w związku z niezgodnością Towaru z umową.  

8. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji

9. Przekazanie informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji odbędzie się za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

 

KRÓTKA INSTRUKCJA

1. Odeślij do nas reklamowany produkt wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym na adres do Opola:

TIMSPORT Sp. z o.o. 
Wrzosowa 8, 45-469 OPOLE

2. Reklamowany towar można również dostarczyć osobiście z wypełnionym formularzem reklamacyjnym do sklepu timsport.pl:

  • timsport.pl, Opole, Kołłątaja 16
    Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku 10:00 -18:00, soboty: 10:00-14:00
  • timsport.pl, Opole, C.H. Karolinka ul. Wrocławska 154
    Godziny otwarcia od poniedziałku do soboty 9:00-21:00, niedziela 9:00-20-00

3. Ustosunkujemy się do Twojej reklamacji nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej dostarczenia.

 

PAMIĘTAJ:

1. Wypełniając formularz reklamacyjny przesyłasz wszystkie niezbędne informacje potrzebne do rozpatrzenia reklamacji (Twoje dane, opis zauważonej wady, żądanie przewidziane w ramach rękojmi).

2. Pamiętaj, że sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem. 

3. Przekazanie informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji odbędzie się za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w zamówieniu.

 

FORMULARZ DO POBRANIA:

FORMULARZ REKLAMACYJNY

 

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA OBUWIA SPORTOWEGO

Obuwie powinno być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. Starannie sznurować obuwie. Nie doprowadzać do nadmiernego zabrudzenia. Czyścić wilgotną szmatką. Pranie w pralce jest zabronione. Obuwie należy suszyć w temperaturze pokojowej z dala od silnych źródeł ciepła. Obuwie ze skóry należy pastować odpowiednią pastą.

do góry
Bestsellery
bestseller
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl